Начало

 
 
Добре дошли
В сайта на СОУ "П.К.Яворов" град Стралджа ще намерите актуална информация по всички въпроси, касаещи обучението и възпитанието на учениците, извънкласните дейности, актуални новини и събития...
 
 
 

НОВИНИ

 

СЪБИТИЯ

21

 

2, 2017 - На 16.02.2017г., в навечерието на 144 годишнината от обесването на Васил Левски, участниците в ... пълен текст

26

 

1, 2017 - На Бабинден учениците от група "Художествено слово" включени в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 ... пълен текст

23

 

1, 2017 - На 20.01.2017 г. бе проведена представителна изява на група „Безопасност на движението по пътищата ... пълен текст

 

6

 

12, 2016 - Първото публично занятие на група "Ученически парламент" към Проект BG05M2OP001-2.004-0004 ... пълен текст

28

 

10, 2016 - До родителите представители от паралелките за участие в събрание за избор на членове на Обществения ... пълен текст

18

 

2, 2016 - Във връзка с възможността за кариерно ориентиране и избор на висше училище на завършващите през ... пълен текст