Начало

 
 
Добре дошли
В сайта на СОУ "П.К.Яворов" град Стралджа ще намерите актуална информация по всички въпроси, касаещи обучението и възпитанието на учениците, извънкласните дейности, актуални новини и събития...
 
 
 

НОВИНИ

 

СЪБИТИЯ

11

 

1, 2017 - Във връзка с ограничаване разпространението на грипа, продължаващите случаи на заболяването в ... пълен текст

6

 

1, 2017 - В Ямболска област е обявена грипна епидемия, поради което ваканцията се удължава с още три дни. ... пълен текст

4

 

1, 2017 - 5 и 6 януари (четвъртък и петък) се обявяват за неучебни дни за цялата страна със заповед на ... пълен текст

 

6

 

12, 2016 - Първото публично занятие на група "Ученически парламент" към Проект BG05M2OP001-2.004-0004 ... пълен текст

28

 

10, 2016 - До родителите представители от паралелките за участие в събрание за избор на членове на Обществения ... пълен текст

18

 

2, 2016 - Във връзка с възможността за кариерно ориентиране и избор на висше училище на завършващите през ... пълен текст