Начало

 
 
Добре дошли
В сайта на СОУ "П.К.Яворов" град Стралджа ще намерите актуална информация по всички въпроси, касаещи обучението и възпитанието на учениците, извънкласните дейности, актуални новини и събития...
 
 
 

НОВИНИ

 

СЪБИТИЯ

22

 

1, 2015 - В изпълнение на Проект BG051РО001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните ... пълен текст

21

 

1, 2015 - В часовете по Организиран отдих и спорт учениците от ПИГ V-VIII клас при СОУ"П.К.Яворов", включени ... пълен текст

21

 

1, 2015 - В часовете по Занимания по интереси учениците от ПИГ V-VIII клас при СОУ"П.К.Яворов", включени в ... пълен текст